FSF_PAGE_HEAD

5/ Nội dung thi sơ tuyển đầu vào và các quy định liên quan?

1. Ứng viên tham dự sơ tuyển sẽ thực hiện bài thi đánh giá năng lực tổng hợp, bao gồm 2 phần: thi viết và phỏng vấn:
        o Thi viết: đánh giá các chỉ số về cảm xúc (EQ), thông minh (IQ), khả năng tính toán (GMAT), khả năng quan sát, và kiến thức xã hội.
        o Phỏng vấn: Đánh giá khả năng giao tiếp, xử lý tình huống.

 

2. Điểm thi sẽ được thông báo qua email và điện thoại cá nhân thí sinh. Để được nhập học, ứng viên cần có điểm sơ tuyển tối thiểu là 50/100 ở mỗi vòng thi, và không có phần thi nào bị điểm liệt (thấp hơn 50% điểm quy định). Các ứng viên có kết quả thi đạt chuẩn đầu vào lớp Future Bankers sẽ được nhận thông báo trúng tuyển và thư mời tham dự chương trình Huấn luyện trước tuyển dụng Future Bankers.

Powered by Freestyle FAQs