FSF_PAGE_HEAD

6/ Học phí và lệ phí liên quan chương trình Future Bankers?

1. Học phí

Học phí (*): 15.900.000 VND/ học viên (đã bao gồm tài liệu, chi phí hướng dẫn thực tập tại ngân hàng, thi tốt nghiệp, chứng chỉ, hồ sơ giới thiệu việc làm... trong toàn khóa học).

(*): BTCI thường xuyên có các chương trình ưu đãi tặng quà, học bổng, giảm trừ học phí cho sinh viên và học viên (liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn tuyển sinh để biết chi tiết các chương trình ưu đãi hiện có).

 2. Lệ phí thi sơ tuyển: 250.000 đồng / lần dự tuyển (Không hoàn lại)

Powered by Freestyle FAQs