Một số câu hỏi phỏng vấn vào Ngân hàng vị trí Thẩm định và Tái thẩm định

Lượt xem: 20974

Mời các bạn tham khảo Một số câu hỏi phỏng vấn vào Ngân hàng vị trí Thẩm định và Tái thẩm định. Tài liệu này được tổng hợp từ các câu hỏi phỏng vấn vào ngân hàng MB, Agribank, VietinBank, SHB, BIDV, DongA Bank, OceanBank, ABBANK, VPBank, SeABank, Souther Bank, HSBC, JP Morgan Chase,… trong nhiều kỳ thi tuyển dụng từ trước tới nay.

(Vị trí Thẩm định, Tái thẩm định trong một ngân hàng thường yêu cầu có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên là CBTD hoặc ở vị trí tương đương; Ở vị trí này đòi hỏi bạn phải am hiểu nghiệp vụ tín dụng, quy chế văn bản pháp luật liên quan và có một số kiến thức nhất định liên quan đến thẩm định, định giá tài sản bảo đảm, phân tích ngành nghề, hoạt động kinh doanh và phân tích báo cáo tài chính.)

KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ

 1. Khi thẩm định một khách hàng, bạn sẽ quan tâm đến những vấn đề nào?
 2. Thẩm định hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, bạn sẽ chú trọng đến những vấn đề gì?
 3. Thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bạn sẽ quan tâm đến những vấn đề nào?
 4. Thẩm định tình hình tài chính của khách hàng, bạn sẽ xem xét những vấn đề nào?
 5. Khi thẩm định một tài sản bảo đảm là bất động sản, bạn sẽ quan tâm đến những vấn đề nào?
 6. Khi thẩm định một tài sản bảo đảm là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, bạn sẽ quan tâm đến những vấn đề nào?
 7. Khi thẩm định một tài sản bảo đảm là hàng hoá, bạn sẽ quan tâm đến những vấn đề nào?
 8. Khi thẩm định một tài sản bảo đảm là sổ tiết kiệm / giấy tờ có giá, bạn sẽ quan tâm đến những vấn đề nào?
 9. Khi thẩm định một tài sản bảo đảm là số dư tài khoản, vàng bạc, đá quý, ngoại tệ, bạn sẽ quan tâm đến những vấn đề nào?
 10. Khi xác định giá trị của một tài sản bảo đảm là động sản, bạn sẽ định giá bằng cách nào?
 11. Khách hàng là một cá nhân có nhu cầu vay vốn tại ngân hàng? Bạn sẽ yêu cầu khách hàng chuẩn bị những hồ sơ nào?
 12. Khách hàng là một cá nhân có nhu cầu vay góp vốn vào một công ty khác? Bạn sẽ yêu cầu khách hàng chuẩn bị những hồ sơ nào?
 13. Khách hàng là một tổ chức có nhu cầu xin vay hạn mức tại ngân hàng? Bạn sẽ yêu cầu khách hàng chuẩn bị những hồ sơ nào?
 14. Khách hàng là một tổ chức có nhu cầu xin cấp bảo lãnh tại ngân hàng? Bạn sẽ yêu cầu khách hàng chuẩn bị những hồ sơ nào?
 15. Công ty A có nhu cầu thanh toán TT trả trước. Bạn sẽ yêu cầu khách hàng bổ sung những hồ sơ để thực hiện nghiệp vụ này?
 16. Công ty B có nhu cầu thanh toán TT trả sau. Bạn sẽ yêu cầu khách hàng bổ sung những hồ sơ để thực hiện nghiệp vụ này?
 17. Khách hàng vay mở L/C ký quỹ dưới 100% thì sẽ cần những hồ sơ gì?
 18. Khách hàng vay mở L/C ký quỹ 100% thì sẽ cần những hồ sơ gì?
 19. Công ty TNHH Quang Minh đang có các nhu cầu sử dụng dịch vụ của Ngân hàng và bạn đã nhận được hồ sơ chi tiết, bao gồm: Mở L/C số tiền tương đương 15 tỷ đồng (ký quỹ 10%); Vay món số tiền 05 tỷ đồng nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động; Cấp hạn mức số tiền 50 tỷ đồng mục đích bổ sung vốn lưu động; Cấp 01 bảo lãnh dự thầu số tiền 25 tỷ đồng cho công trình X; Trong trường hợp phải trình hồ sơ riêng lẻ theo từng nhu cầu, bạn hãy nêu thứ tự trình duyệt hồ sơ một cách phù hợp nhất và giải thích lý do?
 20. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp gồm những loại báo cáo nào? Trình tự các bước lập các báo cáo này?
 21. Phân tích chỉ số tài chính Doanh nghiệp thường phân tích những nhóm chỉ số nào? Cách tính từng chỉ số và ý nghĩa của từng chỉ số?
 22. Hạn mức tín dụng là gì? Hãy nêu các cách xác định hạn mức tín dụng mà bạn biết?
 23. Để đánh giá hiệu quả tài chính dự án, cán bộ thẩm định có thể sử dụng các chỉ tiêu nào để đánh giá. Theo bạn nên chọn chỉ tiêu nào trong số những chỉ tiêu đó?
 24. Yếu tố quan trọng nhất trong phân tích 5C đối với khách hàng doanh nghiệp?
 25. Sử dụng tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay hiện nay có những vướng mắc khó khăn gì?
 26. Tại sao nợ xấu của Ngân hàng thương mại Việt nam lại thấp hơn so với đánh giá của các tổ chức quốc tế? Nợ xấu có phải là tiêu thức đánh giá độ rủi ro và xếp hạng tổ chức tín dụng không?

-st-

Một số câu hỏi phỏng vấn vào Ngân hàng vị trí Thanh toán quốc tế

Lượt xem: 12070

Mời các bạn tham khảo Một số câu hỏi phỏng vấn vào Ngân hàng vị trí Thanh toán quốc tế. Tài liệu này được tổng hợp từ các câu hỏi phỏng vấn vào ngân hàng MB, Agribank, VietinBank, SHB, BIDV, DongA Bank, OceanBank, ABBANK, VPBank, SeABank, Souther Bank, HSBC, JP Morgan Chase,… trong nhiều kỳ thi tuyển dụng từ trước tới nay.

I. KIẾN THỨC CHUNG

 1. Bạn đã biết mô tả công việc của vị trí nhân viên Thanh toán quốc tế chưa?
 2. Theo bạn nhân viên Thanh toán quốc tế cần những kỹ năng nào? Kỹ năng nào là quan trọng nhất?

II. KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ

 1. Trình bày các điều kiện áp dụng tập quán quốc tế quy định trong hệ thống luật của nước CHXHCN Việt Nam và giới thiệu những văn bản pháp luật chủ yếu quy định các điều kiện đó?
 2. Phí suất tín dụng (cost of credit) là gì?
 3. Phân tích các yếu tố cấu thành của phí suất tín dụng?
 4. Tỷ giá hối đoái là gì? Các loại ngoại hối quy định trong Quy chế quản lý ngoại hối của NHNN?
 5. “Freight forwarder” là gì? Vì sao cần “Freight forwarder” trong thương mại quốc tế?

A. CHUYỂN TIỀN

 1. Phương thức chuyển tiền (Remittence) là gì? Đặc điểm và trường hợp áp dụng?

B. GHI SỔ

 1. Phương thức thanh toán ghi sổ (Open Account) là gì? Đặc điểm và trường hợp áp dụng?
 2. Nêu quy trình của phương thức thanh toán ghi sổ (Open Account)?

C. TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

 1. Transferable L/C là gì? Dùng trong trường hợp nào? Các mô hình 25% chuyển nhượng L/C?
 2. Một L/C yêu cầu Người hưởng lợi xuất trình “Clean on Board” Bill of Lading. Ngân hàng phát hành kiểm tra chứng từ đã phát hiện ra rằng trên Bill of Lading xuất trình đã xoá chữ “Clean”, do đó ngân hàng phát hành cho rằng Bill of Lading này là “Unclean”, nên đã từ chối tiếp nhận chứng từ và trả lại người xuất trình. Hỏi ngân hàng làm như vậy là đúng hay sai, biết rằng L/C này có ghi là tham chiếu UCP 500 1993 ICC?
 3. Trình bày các quy trình nghiệp vụ thanh toán bằng L/C nhập khẩu theo tập quán của các NHTM Việt Nam. Vai trò của chi nhánh của các NHTM trong quy trình nghiệp vụ thanh toán này như thế nào. Nếu chi nhánh được ngân hàng phát hành chỉ định là ngân hàng trả tiền (Paying bank) cho người hưởng lợi L/C thì có trái gì với UCP 500 1993 ICC không?
 4. Thư tín dụng thương mại (Commercial Letter of Credit) là gì?
 5. Tính chất của L/C thương mại? Trong buôn bán thông qua trung gian, người ta thường sử dụng loại L/C nào?
 6. L/C giáp lưng (Back to back L/C) là gì? Đặc điểm và trường hợp áp dụng?
 7. L/C điều khoản đỏ (Red Clause L/C) là gì? Đặc điểm và trường hợp áp dụng?

D. NHỜ THU

 1. Có những loại nhờ thu nào? Phương thức nào được áp dụng phổ biến? Vì sao?

Một số câu hỏi phỏng vấn vào Ngân hàng vị trí Kế toán ngân hàng, Kế toán nội bộ

Lượt xem: 15104

 Mời các bạn tham khảo Một số câu hỏi phỏng vấn vào Ngân hàng vị trí Kế toán ngân hàng, Kế toán nội bộ. Tài liệu này được tổng hợp từ các câu hỏi phỏng vấn vào ngân hàng MB, Agribank, VietinBank, SHB, BIDV, DongA Bank, OceanBank, ABBANK, VPBank, SeABank, Souther Bank, HSBC, JP Morgan Chase,… trong nhiều kỳ thi tuyển dụng từ trước tới nay.

I. KIẾN THỨC CHUNG

 1. Theo bạn để làm tốt vị trí một nhân viên kế toán ngân hàng thì sẽ cần những tố chất gì? Cái nào là quan trọng nhất?
 2. Vì sao một ngân hàng có quy mô vốn lớn thường dễ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn so với một ngân hàng quy mô nhỏ?
 3. Các NHTM Việt Nam có được phép tham gia và hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán hay không?
 4. Nếu bạn là một kế toán, khi tổng giám đốc yêu cầu trốn thuế thì bạn sẽ làm thế nào?

II. KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ

 1. Hãy nêu những nguyên tắc định khoản cơ bản?
 2. Kế toán có những nguyên tắc cơ bản nào?
 3. Kế toán có những yêu cầu cơ bản nào?
 4. Hãy phân loại các tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng?
 5. Bảng cân đối kế toán của một ngân hàng phản ánh điều gì?
 6. Yêu cầu khi lập bảng cân đối kế toán của ngân hàng là gì?
 7. Báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng phản ánh điều gì?
 8. Yêu cầu khi lập báo cáo là gì?
 9. Kế toán ngân hàng giống và khác gì so với kế toán doanh nghiệp?
 10. Kho bạc là gì?
 11. Trái phiếu là gì?
 12. Trái khoán là gì?
 13. Sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu là gì?
 14. Phân biệt sự khác nhau giữa trái phiếu, tín phiếu và kỳ phiếu?
 15. Phân biệt sự khác nhau giữa hối phiếu, thương phiếu và chấp phiếu?
 16. Lãi thấu chi là gì?
 17. Lãi dự thu, lãi dự chi là gì?
 18. Người nước gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ tại ngân hàng thì ngân hàng sẽ chi trả tiền gốc, lãi bằng loại tiền nào?

Đối tác ngân hàng

Bạn đang ở trang: Home Thư viện Ngân hàng câu hỏi