Một số câu hỏi phỏng vấn vào Ngân hàng về Nghiệp vụ Tín dụng

Lượt xem: 67558

Mời các bạn tham khảo Một số câu hỏi phỏng vấn vào Ngân hàng về Nghiệp vụ Tín dụng. Tài liệu này được tổng hợp từ các câu hỏi phỏng vấn vào ngân hàngMB, Agribank, VietinBank, SHB, BIDV, DongA Bank, OceanBank, ABBANK, VPBank, SeABank, Souther Bank, HSBC, JP Morgan Chase,… trong nhiều kỳ thi tuyển dụng từ trước tới nay.

(Dành cho các vị trí: Chuyên viên QHKH/ Hỗ trợ tín dụng/ Tín dụng/Chuyên viên Thẩm định/ Tái thẩm định)

Vị trí nhân viên tín dụng (NVTD) là vị trí phổ biến, chiếm số lượng lớn tại các ngân hàng. NVTD không chỉ cần có sức khoẻ mà còn cần có cả nghiệp vụ; NVTD cần biết các kiến thức về kế toán doanh nghiệp, phân tích báo cáo tài chính (nếu là NVTD khách hàng doanh nghiệp), cần biết các kiến thức về Thanh toán quốc tế (vì có những lúc thực hiện cho vay chiết khấu bộ chứng từ, mở L/C, chuyển tiền TT cho khách hàng). Ngoài ra, NVTD phải có hiểu biết về kiến thức chuyên môn khác nữa như: Luật, Cho vay, Bảo lãnh, Marketing, Tài trợ dự án…)

I. KIẾN THỨC CHUNG

1. Bạn hiểu như thế nào về công việc của một nhân viên tín dụng?
2. Theo bạn nhân viên tín dụng cần có những tố chất nào? Tố chất nào là quan trọng nhất?
3. Ngoài ứng tuyển ở ngân hàng MB bạn còn ứng tuyển ở ngân hàng nào nữa không?
4. Lạm phát là gì? Lạm phát có ảnh hưởng gì tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng?
5. Theo bạn trong tình hình kinh tế xã hội hiện nay (lạm phát, ngân hàng đang gặp khó khăn), nếu là một nhân viên tín dụng bạn sẽ tập trung vào các đối tượng khách hàng nào là chủ yếu?
6. Là NVTD, bạn sẽ phát triển khách hàng mới như thế nào?
7. Làm thế nào để vừa đảm bảo tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch của ngân hàng đặt ra cho bạn (là nhân viên tín dụng) vừa đảm bảo an toàn cho vốn vay?
8. CAMEL là phương pháp đánh giá tổng thể về hoạt động ngân hàng. Phương pháp này xem xét đến những nhóm chỉ tiêu nào?
9. Lĩnh vực hoạt động (sản xuất, kinh doanh) nào bạn ưu tiên trong việc tìm kiếm khách hàng của bạn? Vì sao?
10. Hãy nêu những loại hình rủi ro chính trong hoạt động ngân hàng? Rủi ro đạo đức là gì?
11. Những dấu hiệu đối với một khách hàng có biểu hiện chây ỳ và không có khả năng thanh toán là gì? Đối với trường hợp này, cán bộ tín dụng sẽ có trách nhiệm gì và xử lý như thế nào?

II. KIẾN THỨC VỀ NGHIỆP VỤ

A. Luật
1. Theo Luật các TCTD, giới hạn cho vay đối với một khách hàng được quy định như thế nào?
2. Theo Luật các TCTD, giới hạn cho vay đối với nhóm khách hàng được quy định như thế nào?
3. Ngân hàng có được phép cho vay để đảo nợ không?
4. Hãy nêu những quy định pháp luật về tín dụng và em biết? QĐ 457 quy định điều gì?
5. Lợi ích của việc đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản là gì?
6. Một tài sản thế chấp có thể đảm bảo cho nhiều nghĩa vụ hay không?
7. Nếu có 1 khách hàng đến vay vốn, mà khách hàng đó làm ở Sở Tư Pháp, quen thân với công chứng, khách hàng đó yêu cầu đưa hồ sơ chocông chứng ký mà không cần phải có mặt để ký vì bên công chứng biết rõ về người đó. Nếu bạn là CBTD thì có đồng ý cho công chứng ký như vậy không? Bạn có đồng ý để công chứng ký hồ sơ mà không cần có mặt khách hàng không?
8. Một doanh nghiệp có nhà xưởng sản xuất tại một Khu công nghiệp, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp và muốn dùng tài sản đó để thế chấp vay vốn ngân hàng. Vậy ngân hàng có thể chấp nhận tài sản thế chấp đó không? Tại sao?

B. Cho vay
1. Quy trình tín dụng thường có những bước nào?
2. Vì sao các ngân hàng thường ưu tiên cho vay các khách hàng cũ hơn là cho vay khách hàng mới?
3. Vì sao ngân hàng “ngại” cho vay các DN có quy mô nhỏ?
4. Lãi suất cho vay của ngân hàng đối với các món vay khác nhau sẽ khác nhau do phụ thuộc vào yếu tố gì?
5. Khi thẩm định cho vay một khách hàng bạn sẽ xem xét đến những vấn đề nào?
6. Khi thẩm định cho vay đối với một nhu cầu vay vốn của một doanh nghiệp, bạn quan tâm đến những khía cạnh nào?
7. Nên cho vay doanh nghiệp ở lĩnh vực nào? Ở thời điểm nào?
8. Khi thẩm định cho vay khách hàng cá nhân thì điều gì là quan trọng nhất?
9. Em biết những loại sản phẩm tiết kiệm nào tại ngân hàng?
10. Khách hàng có một sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng gửi kỳ hạn 1 tháng, đến ngày 20 khách hàng có nhu cầu xin rút tiền vì mục đích cá nhân? Em sẽ tư vấn gì cho khách hàng?
11. Khi thẩm định cho vay khách hàng doanh nghiệp thì điều gì là quan trọng nhất?
12. Một doanh nghiệp buôn bán sắt thép, tài sản thế chấp là 1 tỷ đồng, theo quy định chỉ được vay 70% tức được vay 700 triệu nhưng DN có nhu cầu vay 1 tỷ. Sau khi thẩm định thì thấy doanh nghiệp rất tốt, khả năng trả nợ cực cao, bạn sẽ xử lý thế nào?
13. Vì sao các ngân hàng phải phân tích tình hình tài chính khách hàng trước khi cho vay?
14. Ngân hàng thường cho vay ngắn hạn để tài trợ cho những nhu cầu nào? Nguồn trả nợ của các món vay ngắn hạn thường là gì?
15. Ngân hàng thường cho vay trung dài hạn để tài trợ cho những nhu cầu nào? Nguồn trả nợ của các món vay trung dài hạn là gì?
16. Khi định giá một tài sản bảo đảm, bạn thường căn cứ vào những yếu tố nào?
17. Tài sản bảo đảm cho món vay cần phải đáp ứng những điều kiện gì?
18. Tính lỏng của một tài sản được xác định bởi những yếu tố nào?
19. Cho vay thấu chi là gì? Đặc điểm của loại hình này?
20. Có những hình thức cho vay tài trợ xuất khẩu nào hiện nay mà bạn biết? Hãy nêu đặc điểm của chúng?
21. Có những hình thức cho vay tài trợ nhập khẩu nào hiện nay mà bạn biết? Hãy nêu đặc điểm của chúng?
22. Có những hình thức chiết khấu chứng từ xuất khẩu nào?
23. Có những hình thức bảo đảm tiền vay nào mà bạn biết?
24. Thế chấp tài sản là gì? Thế chấp TS dùng để vay vốn ngân hàng là gì? Những loại tài sản nào thường được đem ra để thế chấp?
25. Cầm cố tài sản là gì? Cầm cố TS để vay vốn ngân hàng là gì?
26. Những loại tài sản nào thường được đem ra để cầm cố?
27. Cầm cố tài sản khác gì với việc thế chấp tài sản?
28. Phân biệt giữa cho thuê tài chính và cho thuê hoạt động?
29. Các nguyên nhân của rủi ro tín dụng từ phía khách hàng là gì?
30. Phân biệt giữa các hình thức Khoanh nợ, Giãn nợ và Đảo nợ?
31. Thế nào là ân hạn nợ? Trong thời gian ân hạn khách hàng có phải trả lãi không?
32. Thế nào là gia hạn nợ? Gia hạn nợ khác gì so với ân hạn nợ?
33. Khoản nợ như thế nào được gọi là nợ khó đòi? Những nguyên nhân và biểu hiện của khoản nợ khó đòi?
34. Khi bạn làm 1 hồ sơ thấy rủi ro rất cao, không thể cho vay nhưng giám đốc lại yêu cầu bắt buộc phải cho vay thì bạn xử lý như thế nào?

C. Bảo lãnh
1. Bảo lãnh là gì? Bảo lãnh ngân hàng là gì? Hãy nêu các loại bảo lãnh ngân hàng mà bạn biết ở Việt Nam?
2. Khi nào nghĩa vụ bảo lãnh của TCTD với khách hàng chấm dứt?
3. Loại bảo lãnh nào phổ biến nhất ở Việt Nam. Đặc điểm của bảo lãnh đó?
4. Trong ngành xây dựng cơ bản thường có những loại bảo lãnh ngân hàng nào và khi nào cần phát hành loại bảo lãnh đó?
5. Vì sao cần có bảo lãnh dự thầu trong ngành xây dựng cơ bản?

D. Kế toán và Phân tích Báo cáo tài chính
1. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phản ánh những điều gì?
2. Bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp là gì?
3. Các khoản doanh thu khác của DN bao gồm những khoản nào?
4. Doanh nghiệp giấu lỗ hoặc giấu lãi bằng cách nào?
5. Thế nào là dòng vốn và thế nào là dòng tiền?
6. Phần chi phí trả lãi vay được tính vào dòng tiền nào của doanh
7. nghiệp trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp trực tiếp?
8. Khấu hao là gì? Có những cách tính khấu hao nào?
9. Tài sản cố định vô hình là gì? TSCĐ vô hình có phải tính khấu hao không? Có những cách tính khấu hao nào?
10. Tài sản cố định là gì? Những tiêu chuẩn nào ghi nhận một tài sản là TSCĐ?
11. Tài khoản lưỡng tính là gì? Bạn biết những tài khoản lưỡng tính nào?
12. Số dư Có và dư Nợ của TK 131 phản ánh điều gì?
13. Số dư Có và dư Nợ của TK 331 phản ánh điều gì?
14. Nợ phải trả là gì?
15. Vốn lưu động là gì? Đặc điểm của nó?
16. Có những chỉ tiêu nào đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động?
17. Có những hình thức tài trợ vốn lưu động nào? Hình thức nào là tối ưu với 1 DN?
18. Chi phí cố định là gì? Chi phí biến đổi là gì?
19. Vốn cố định là gì? Đặc điểm của nó?
20. Vốn chủ sở hữu là gì?
21. Khi nào doanh thu bán hàng của doanh nghiệp được ghi nhận?
22. Vòng quay Vốn lưu động là gì?
23. Vì sao cần phân tích các hệ số tài chính của doanh nghiệp khi cho
24. vay? Có những loại hệ số tài chính nào?
25. Hệ số thử Axit là gì? Ý nghĩa của hệ số này?
26. Đòn bẩy tài chính là gì? Công thức tính của hệ số này? Vì sao người ta nói đây là một “con dao hai lưỡi”?
27. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay phản ánh điều gì?
28. Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn Ngân hàng thương mại được cho vay trung và dài hạn là bao nhiêu?

E. Tài trợ dự án
1. Mục tiêu của việc phân tích, thẩm định dự án?
2. Mục đích cơ bản của các NHTM khi tiến hành thẩm định tài chính của dự án là gì?
3. Thẩm định tài chính của dự án có tác dụng gì?
4. Nếu có 2 dự án bằng nhau về NPV thì ta sẽ chọn dự án nào?
5. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ là gì?
6. Dòng tiền của dự án cần được xác định dựa trên những nguyên tắc nào?
7. Cách xác định dòng tiền thuần của dự án đầu tư?
8. Vì sao sau khi tính dòng tiền của dự án thì Khấu hao phải được cộng vào Lợi nhuận sau thuế?

F. Thanh toán quốc tế
1. Hãy nên tên những chứng từ thông thường trong một bộ chứng từ thương mại?
2. Các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến? Phương thức nào là có lợi nhất cho nhà xuất khẩu?
3. Đứng trên phương diện của người nhập khẩu, phương thức thanh toán nào là có lợi nhất? Vì sao?
4. Các phương tiện dùng để thanh toán trong giao dịch ngoại thương gồm những loại nào? Đặc điểm của chúng?
5. Có mấy loại nhờ thu. Trong phương thức nhờ thu kèm chứng từ, loại hình thanh toán nào có lợi cho nhà xuất khẩu. Vì sao?
6. Các loại L/C mà bạn biết? Loại L/C nào phổ biết nhất trong thương mại quốc tế?
7. Loại L/C nào là ít rủi ro nhất đối với nhà xuất khẩu. Vì sao?
8. L/C giáp lưng là gì? L/C điều khoản đỏ là gì?
9. Khi phát hành 1 L/C (ký quỹ dưới 100%) là ngân hàng phát hành đang cấp tín dụng cho nhà nhập khẩu? Đúng hay sai? Giải thích?
10. Bộ chứng từ hoàn hảo là gì? Nếu bộ chứng từ không có ghi chú “Clean” thì có được coi là Bộ chứng từ hoàn hảo hay không?

-st-

Một số câu hỏi phỏng vấn vào Ngân hàng về Nghiệp vụ Giao dịch viên

Lượt xem: 43162

Mời các bạn tham khảo Một số câu hỏi phỏng vấn vào Ngân hàng về Nghiệp vụ Giao dịch viên. Tài liệu này được tổng hợp từ các câu hỏi phỏng vấn vào ngân hàng MB, Agribank, VietinBank, SHB, BIDV, DongA Bank, OceanBank, ABBANK, VPBank, SeABank, Souther Bank, HSBC, JP Morgan Chase,… trong nhiều kỳ thi tuyển dụng từ trước tới nay.

1. Giao dịch viên cần có những kỹ năng gì? Kỹ năng nào là quan trọng nhất?
2. Bằng cách nào bạn sẽ lôi kéo khách hàng sử dụng sản phẩm của ngân hàng mình?
3. Bạn sẽ liên hệ với khách hàng để tiếp thị sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng qua những kênh nào?
4. Khách hàng đang sử dụng một thẻ ATM của ngân hàng X, nếu bạn tiếp thị khách hàng này mở thêm thẻ ATM của ngân hàng mình thì bạn sẽ làm thế nào?
5. Có 3 người cùng đến rút tiền gấp đó là: 1 người già, 1 trẻ em, 1 người tàn tật. Bạn sẽ xử lý theo thứ tự như thế nào?

6. Một khách hàng đến quỹ nộp tiền và không theo dõi quá trình kiểm đếm của nhân viên quỹ, sau khi nhân viên quỹ kiểm tiền thì thấy thiếu một tờ và thông báo cho khách hàng biết nhưng khách hàng không chịu nhận tiền của mình thiếu vì đó là bó tiền vừa rút từ ngân hàng khác mang đến ngân hàng nộp, sau khi NV quỹ giải thích mà khách hàng không đồng ý nên đã lập biên bản nhưng khách hàng không ký. Nếu bạn là nhân viên quỹ thì sẽ giải quyết ra sao để rút kinh nghiệm.
7. KH gọi điện đến ngân hàng mắng về lỗi mà giao dịch viên nhầm lẫn gây ra, bạn không hề biết về lỗi của giao dịch viên. Bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào?
8. Khi có 1 khách VIP đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền gửi để sang ngân hàng khác với mức lãi suất cao hơn, em sẽ làm thế nào để giữ vị khách đó lại?
9. Khi KH đến giao dịch tại quầy giao dịch của em, em có nói chuyện với khách không? Câu đầu tiên em bắt chuyện với họ sẽ là gì?
10. Ngoài ứng tuyển ở ngân hàng mình bạn còn ứng tuyển ở ngân hàng nào nữa không?

11. Nếu có cả 3 ngân hàng cùng gọi điện đến (trong đó có cả NH mình) mời em đi làm việc thì em sẽ chọn ngân hàng nào?
12. Lạm phát là gì? Lạm phát có ảnh hưởng gì tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng?
13. Có bao nhiêu loại tài khoản ngân hàng mà bạn biết?
14. Trong hệ thống kế toán ngân hàng tài khoản có mấy loại?
15. Trong báo cáo kết quả kinh doanh (báo cáo thu nhập) của một ngân hàng, theo bạn chỉ tiêu nào là quan trọng nhất? Vì sao?

16. Sự khác biệt giữa Doanh thu và Thu nhập là gì?
17. Cổ tức là gì? Có những loại cổ tức nào?
18. Vì sao một đồng tiền hôm nay lại có giá hơn một đồng ngày mai?
19. Séc là gì?
20. Phân biệt giữa séc và hối phiếu?

21. Bạn có biết gì về “Tiền nhựa” hay không?
22. Có 1 khách hàng sau khi lĩnh tiền tại NH về từ sáng, đã ký giấy nhận tiền. Nhưng đến cuối ngày họ quay lại và nói số tiền GDV đưa không đủ. GDV có kiểm quỹ thì thấy không thừa quỹ, GDV giải thíchnhưng khách hàng đã to tiếng và cương quyết là chưa nhận đủ tiền. Vì số tiền này nhỏ nên GDV này đành xử lý bằng cách lấy tiền túi đưa cho khách hàng và để cho họ ra về
Hỏi:
1- Bạn nhận xét như thế nào về cách xử lý của GDV này?
2- Cách xử lý này có ảnh hưởng gì đến ngân hàng không?
3- Em sẽ xử lý tình huống này như thế nào?

-st-

Một số câu hỏi phỏng vấn vào Ngân hàng về vị trí ứng tuyển và quá trình công tác

Lượt xem: 38593

Mời các bạn tham khảo tài liệu Một số câu hỏi về vị trí ứng tuyển và quá trình công tác khi phỏng vấn vào Ngân hàng. Tài liệu này được tổng hợp từ các câu hỏi phỏng vấn vào ngân hàng như MB, Agribank, VietinBank, SHB, BIDV, DongA Bank, OceanBank, ABBANK, VPBank, SeABank, Souther Bank, HSBC, JP Morgan Chase,… trong nhiều kỳ thi tuyển dụng từ trước tới nay.

CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỀ VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN

 1. 1. Vì sao bạn chọn vị trí này?
  2. Vì sao chúng tôi nên tuyển bạn?
  3. Theo hồ sơ thì bạn là người có rất nhiều kinh nghiệm làm việc, vậy tại sao bạn lại chọn vị trí công việc này?
  4. Tại sao bạn lại muốn ứng tuyển vào ngân hàng chúng tôi?
  5. Bạn biết đến ngân hàng chúng tôi như thế nào?
 2. 6. Bạn hiểu “Ngân hàng” là gì?
  7. Vì sao bạn muốn làm việc tại ngân hàng chúng tôi?
  8. Bạn đã biết gì về môi trường làm việc ở đây?
  9. Bạn đã biết gì về vị trí công việc này chưa?
  10. Khi tìm việc thì những điều gì bạn sẽ quan tâm đến?
 3. 11. Bạn nghĩ rằng mình có thể làm tốt những công việc gì?
  12. Bạn có kinh nghiệm nào liên quan đến vị trí này không?
  13. Nguyên tắc làm việc của bạn là gì?
  14. Theo bạn công việc này đòi hỏi những kỹ năng gì?
  15. Theo bạn công việc này đòi hỏi những tố chất gì?
 4. 16. Bạn xử lý sự căng thẳng và áp lực công việc như thế nào?
  17. Động lực nào để bạn làm tốt công việc?
  18. Điều gì làm bạn mất tập trung trong công việc?
  19. Đây có phải là nghề mà bạn thực sự mong muốn và quyết tâm theo đuổi?
  20. Bạn mong đợi điều gì ở vị trí ứng tuyển này?
 5. 21. Bạn kỳ vọng gì ở cấp trên của mình?
  22. Bạn mong muốn làm việc trong một môi trường như thế nào?
  23. Có khó khăn nào cản trở bạn trong công việc này không?
  24. Những điều gì làm bạn lo lắng khi làm một công việc?
  25. Bạn thường không thích làm việc với những người như thế nào?
 6. 26. Bạn cần thời gian bao lâu để thích nghi với công việc?
  27. Theo bạn nền tảng trong công việc và các mối quan hệ là điều gì? và quyền lợi của ngân hàng thì bạn sẽ chọn bên nào?
  28. Bạn có sẵn lòng khi bị cắt giảm lương không?
  29. “Bạn có sẵn lòng thử việc với một mức lương thấp hơn mong muốn khi vào đây không?”
  30. Nếu ngân hàng chỉ trả cho bạn mức lương thấp ko như mong muốn của bạn, bạn có chấp nhận làm không?
 7. 31. Ngân hàng đang cần đầu tư vào 1 dự án có tính chiến lược, nên có thể vẫn chưa tăng lương cho bạn, liệu bạn có chấp nhận không?
  32. Bạn yêu cầu mức lương như thế nào thì sẽ chấp nhận làm việc?
  33. Bạn đề nghị mức lương ra sao?
  34. Hãy cho chúng tôi biết mức lương mong muốn của bạn?
  35. Bạn có đặt mục tiêu cho buổi phỏng vấn này không?
 8. 36. Ngoài xin việc ở đây bạn còn đang nộp hồ sơ ở những nơi nào?
  37. Bạn có câu hỏi nào cho chúng tôi không?
  38. Nếu được trúng tuyển vị trí này, bạn sẽ nghĩ sao?
  39. Bạn hãy nêu kế hoạch công việc nếu được trúng tuyển vị trí này.
  40. Bạn sẽ làm gì nếu không trúng tuyển vào đây?
 9. 41. Rất tiếc, chúng tôi không thể tuyển bạn được!
  42. Bạn nghĩ sao nếu bạn thất bại trong buổi phỏng vấn này?
  43. Theo bạn trong cuộc phỏng vấn hôm nay tỷ lệ thành công của bạn là bao nhiêu?

CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 1. 1. Bạn đã làm gì ở công việc trước đây?
  2. Tại sao bạn rời bỏ công việc cũ?
  3. Tại sao bạn lại thôi việc?
  4. Vì sao bạn muốn thay đổi công việc?
  5. Vì sao bạn lại muốn thay đổi nhiều nơi làm việc như vậy?
  6. Bạn nghĩ gì về ông chủ cũ?
 2. 7. Theo bạn người lãnh đạo cần có những phẩm chất gì?
  8. Hãy kể về ông chủ tồi nhất mà bạn đã gặp?
  9. Bạn đã bao giờ gặp khó khăn khi làm việc với người quản lý chưa?
  10. Bạn đã có những kỹ năng công việc nào?
  11. Bạn thích gì hay không thích gì ở công việc cũ?
  12. Hãy kể về những thành tích nổi trội của bạn ở công việc cũ?
 3. 13. Ông chủ cũ của bạn đã nhận xét gì về bạn?
  14. Đồng nghiệp cũ của bạn đã nhận xét gì về bạn?
  15. Bạn đã thuyết phục được bao nhiêu người làm theo bạn?
  16. Lương của bạn trước đây là bao nhiêu?

-st-

Đối tác ngân hàng

Bạn đang ở trang: Home Thư viện Ngân hàng câu hỏi