Trả lời câu hỏi bạn đọc (Kỳ 7)

Câu hỏi từ bạn Nguyễn Duy Khoa:

1) Tỷ lệ chiết khấu có phải là tỷ lệ hiện giá các dòng tiền về hiện tại mà tại đó NPV = 0 phải không anh?

2) Công ty B được ngân hàng cho vay 600 triệu VND để thanh toán tiền mua NVL cho đối tác của công ty là công ty D có tài khoản tại cùng ngân hàng. Bạn cho biết, khi kế toán hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên thì sự biến động của bảng cân đối kế toán sẽ như thế nào?
a. Nguồn vốn tăng, tài sản tăng
b. Nguồn vốn tăng, tài sản giảm
c. Nguồn vốn và tài sản không đổi

Mong anh giải đáp giúp em!

Trả lời:

CÂU 1:

Không phải!

Tỷ lệ mà tại đó NPV = 0 là “Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR – Interest rate of return)”; nó gọi là tỷ suất hoàn vốn có nghĩa là lúc đó dự án thu đủ số tiền chi ra. Tổng thu (quy về hiện tại) – Tổng chi = 0 = NPV.

Tỷ lệ chiết khấu (rate) là một tỷ lệ sử dụng để quy đổi giá trị 1 đồng trong tương lai về hiện tại. Vì 1 đồng trong hiện tại khi đầu tư sẽ lớn hơn 1 đồng trong tương lai. Khi dùng trong tài trợ dự án, tỷ lệ chiết khấu có thể đề bài cho hoặc lấy bằng lãi suất ngân hàng.

(Về cơ bản thì Tỷ suất hoàn vốn nội bộ giống Tỷ lệ chiết khấu về đơn vị đo nhưng Tỷ suất hoàn vốn nội bộ là trường hợp đặc biệt của Tỷ lệ chiết khấu –> Cũng giống như Hình Vuông là trường hợp đặc biệt của Hình chữ nhật vậy!)

CÂU 2:

Anh ko rõ đây là hạch toán bảng CĐKT của ngân hàng hay của Công ty B, hay công ty D?

–> Anh đoán là hạch toán TK của ngân hàng:

Đáp án là a: Nguồn vốn tăng, tài sản tăng

Giải thích bằng hạch toán như sau:

Nợ: TK vay của Công ty B / Có: TK thanh toán của Công ty B

Nợ: TK thanh toán của Công ty B / Có: TK thanh toán của Công ty D

=> Tăng Khoản phải thu món 600 tr với Cty B –> Tăng TS  (Trên bảng CĐKT của ngân hàng)

=> Tăng Khoản phải trả 600 tr đối với Cty D –> Tăng NV  (Trên bảng CĐKT của ngân hàng)

Đối tác ngân hàng

Bạn đang ở trang: Home Thư viện Ngân hàng câu hỏi Trả lời câu hỏi bạn đọc (Kỳ 7)