Đề thi CV QHKH Ngân hàng An Bình (ABBANK) 10/03/2014

_ĐỀ THI NGÂN HÀNG AN BÌNH_


Vị trí: Chuyên viên QHKH


Ngày thi: 10/3/2014 - Thời gian làm bài: 80 phútGhi chú: Đề thi đánh lừa từ ngữ ở các đáp án! Em chỉ nhớ được nội dung câu hỏi thôi ạ ^^1/ Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng không có bảo đảm đối với những đối tượng nào?2/ Giới hạn cấp tín dụng đối với 1 khách hàng không vượt quá bao nhiêu % vốn tự có của NHTM?3/ Giới hạn cấp tín dụng đối với Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; thanh tra viên đang thanh tra tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập là bao nhiêu % vốn tự có của TCTD?4/ Định nghĩa L/C?5/ Trường hợp nào chuyển rủi ro cho người mua tại lan can tàu? (FOB/CIF/CFR/không có đáp án)6/ Bên xuất khẩu giao hàng hóa không đúng như trong hợp đồng. Trong trường hợp này, ngân hàng của bên nhập khẩu xử lí như thế nào?7/ Nợ xấu bao gồm những nhóm nợ nào?8/ Nợ nhóm 2 là các khoản nợ quá hạn trong khoảng thời gian nào?9/ Cho vay theo món là gì?10/ Xét đến tính hiệu quả của dự án, người ta quan tâm tới IRR hay NPV?11/ Ý nghĩa của ROE? Ý nghĩa của ROA?12/ Vật nào không được làm tài sản bảo đảm? Tín phiếu/Trái phiếu/Cổ phần của TCTD đó13/ Bảng cân đối kế toán phản ánh tại? Thời điểm/Thời kì/Bình quân/Cả thời điểm và thời kì14/ Báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh tại? Thời điểm/Thời kì/Bình quân/Cả thời điểm và thời kì15/ Tới kì thanh toán 1 phần tiền gốc, khách hàng thanh toán muộn nên bị chuyển nhóm nợ; phần tiền gốc còn lại của khoản vay không bị chuyển nhóm nợ? Đúng/Sai16/ Khách hàng có nhu cầu sửa chữa nhà ở, là tư vấn viên nên tư vấn cho KH sử dụng dịch vụ nào? Cho vay tiêu dùng/Cho vay sản xuất - kinh doanh/2 đáp án trên không đúng17/ Doanh nghiệp có nhu cầu vay để sửa chữa nhà kho, là tư vấnn viên nên tư vấn DN sử dụng loại cho vay nào? Cho vay ngắn hạn/Cho vay trung hạn/Cho vay dài hạn/Cả 318/ Đâu là nguồn tài trợ cho các doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung vốn lưu động? Cho vay ngắn hạn/Trung hạn/Dài hạn19/ Cho vay ngắn hạn là khoản vay có thời gian bao lâu?20/ Công thức tính hệ số thanh toán nhanh21/ Đâu là các chỉ tiêu thanh khoản?22/ Công thức tính vòng quay vốn lưu động?23/ Công thức tính vốn lưu động ròng?24/ Hệ số nợ dài hạn phụ thuộc vào?Nợ dài hạn/Nợ ngắn hạn/Cả 225/ 1 Doanh nghiệp muốn vay mua ô tô để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh; là tư vấn viên nen tư vấn DN vay như thế nào?Cho vay theo món/Cho vay theo hạn mức tín dụng/Cho vay theo hạn mức thấu chi/Cả 326/ Công ty tài chính và cho thuê tài chính là TCTD phi ngân hàng?Đúng/Sai27/ Công ty cho thuê tài chính được thanh toán dịch vụ? Đúng/Sai28/ Khi nào ngân hàng được chấm dứt thời hạn bảo lãnh dự thầu?29/ Hiện nay, đối với việc bảo lãnh, ngân hàng cung cấp? Thư bảo lãnh/Hợp đồng bảo lãnh/Cam kết bảo lãnh/Cả 330/ Định nghĩa Trả góp đều, lãi tính trên dư nợ giảm dần hàng tháng?31/ Định nghĩa Trả góp đều, lãi tính trên dư nợ ban đầu?32/ Định nghĩa Trả góp theo dư nợ giảm dần?33/ Đối với TSĐB là nhà đất, KH cần làm gì? Công chứng hợp đồng thế chấp và đk giao dịch bảo đảm/Chỉ cần công chứng HĐ thế chấp/Chỉ cần đăng kí giao dịch BĐ.34/ Đối với TSĐB là ô tô, KH cần làm gì? Công chứng hợp đồng thế chấp và đk giao dịch bảo đảm/Chỉ cần công chứng HĐ thế chấp/Chỉ cần đăng kí giao dịch BĐ.35/ Đối với TSĐB là dự án nhà đất, ngân hàng có được cho vay không?Được nếu…/Không36/ Khách hàng dự định vay mua ô tô, khách hàng có được dùng chính ô tô đó làm TSĐB không?37/ Khách hàng dự định mua nhà, khách hàng có được dùng chính ngôi nhà đó làm TSĐB không?38/ Là chuyên viên quan hệ KH, theo bạn thông tin nào về KH tìm hiểu cuối cùng? Mục đích vay/Năng lực tài chính/Tài sản đảm bảo/Nguồn trả nợ và khả năng trả nợ39/ Doanh nghiệp dùng gì để trả lãi nợ ngân hàng? Doanh thu/Lợi nhuận/Các quỹ/Dòng tiền40/ Doanh nghiệp trả cổ tức cho các cổ đông bằng?Doanh thu/lợi nhuận/Các quỹ/Chi phí41/ Vòng quay các khoản phải thu càng nhanh thì …?42/ Đối với TSĐB là chứng khoán niêm yết, khách hàng cần làm gì? Công chứng hợp đồng thế chấp và đk giao dịch bảo đảm/Chỉ cần công chứng HĐ thế chấp/Chỉ cần đăng kí giao dịch BĐ.43/ Khái niệm điều chỉnh kì hạn trả nợ?44/ Công thức ROE? ROA45/ Ý nghĩa vòng quay vốn lưu động?

 

-------------

Những bạn nào là Sinh viên năm 3, 4 hoặc vừa mới tốt nghiệp chưa phải học viên Future Bankers muốn được hỗ trợ cơ hội việc làm/ thực tập tại Ngân hàng vui lòng liên hệ với BTCI theo thông tin liên hệ:
Tầng 5, tòa nhà Red Building, 169 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  1. Hotline VP HN:096 406 6677 - 0972 655 998 - 093 280 3883
  2. Hotline VP HCM: 098 232 8486 - 090 335 9092 - 090 301 0399 

Fanpage Hà Nội:
 
                  https://www.facebook.com/FutureBankers.vn 

Fanpage Hồ Chí Minh:

  https://www.facebook.com/Future-Bankers-HCM-540911019411205/

Đối tác ngân hàng

Bạn đang ở trang: Home Thư viện Ngân hàng đề thi Đề thi vị trí QHKH Đề thi CV QHKH Ngân hàng An Bình (ABBANK) 10/03/2014