Đề thi nghiệp vụ tín dụng – CV QHKH – HDBank Hà Nội (4/7/2013)

ĐỀ THI TUYỂN DỤNG
Vị trí: Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp – HDBank Hà Nội
Môn: Nghiệp vụ tín dụng
Ngày thi: 4/7/2013
Thời gian làm bài: 90 phút

Link tải về

-st-

Đối tác ngân hàng

Bạn đang ở trang: Home Thư viện Ngân hàng đề thi Đề thi vị trí QHKH Đề thi nghiệp vụ tín dụng – CV QHKH – HDBank Hà Nội (4/7/2013)