Đề thi chuyên viên QHKH và Hỗ trợ TD vào MB (7/9/2010)

Đề thi chuyên viên QHKH và Hỗ trợ TD vào MB 
Ngày thi: 7/9/2010

 

Đề thi gồm 2 phần

 

Phần 1: 30 câu trắc nghiệm
Phần 2: 1 Bài tập (với 2 câu a, b)
Thời gian làm bài: 90 phút

 

Tải về tại ĐÂY

Đối tác ngân hàng

Bạn đang ở trang: Home Thư viện Ngân hàng đề thi Đề thi vị trí QHKH Đề thi chuyên viên QHKH và Hỗ trợ TD vào MB (7/9/2010)