Đề thi CV QHKH cá nhân SHB Hồ Chí Minh (8/11/2010)

Đề thi CV QHKH cá nhân SHB Hồ Chí Minh 
Ngày thi: 8-11-2010

 

Cấu trúc đề thi: Đề gồm 25 câu 
Thời gian làm bài: 60 phút.

 

-======================-

Tải về tại ĐÂY

 

Đối tác ngân hàng

Bạn đang ở trang: Home Thư viện Ngân hàng đề thi Đề thi vị trí QHKH Đề thi CV QHKH cá nhân SHB Hồ Chí Minh (8/11/2010)